Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ministerstwo Środowiska przedstawiło pomysł wprowadzenia rządowego regulatora opłat za śmieci, co negatywnie oceniły organizacje samorządowe. Te natomiast postulują rozpoczęcie prac nad nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sytuacja obecnie

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie należy do obowiązków rady gminy. To właśnie ona w drodze uchwały określa wysokość tych stawek i ma możliwość zróżnicowania ich w zależności od:

 • powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego,
 • liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
 • liczby osób lub ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym,
 • odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich.

Pomysł ministerstwa oraz stanowisko Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP

– Mamy pomysł, żeby wprowadzić regulatora opłat za śmieci – mówiła Anna Moskwa, minister środowiska podczas zjazdu Związku Gmin Wiejskich RP.

Chociaż – jak zaznaczyła pani minister – to dopiero wstępna propozycja, stanowisko w tej sprawie podjął Zjazd Przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Związek Miast Polskich.

–  Zarząd ZMP nie zgadza się na tworzenie kolejnej, centralnej instytucji rządowej, która będzie arbitralnie narzucać samorządom, jak należy realizować zadania lokalne i zmuszać je do dopłacania do lokalnej gospodarki odpadami – czytamy w stanowisku organizacji.

ZMP wskazuje, że proponowane rozwiązanie nie jest zgodne z Konstytucją RP. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gmin i w związku z tym ustawodawca nie może ograniczyć gwarantowanej konstytucyjnie samodzielności gmin w wykonywaniu przypisanych jej zadań, w tym ustalania opłat.

ZMP wskazuje, że system jest nieszczelny z powodu wadliwych przepisów. Zdaniem Związku należy pilnie rozpocząć prace nad opracowaniem i uchwaleniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zastąpi ustawę obecną, która była wielokrotnie nowelizowana, a mimo to pozostaje niespójna i nieprecyzyjna.

Związek Gmin Wiejskich RP na razie nie chce podejmować stanowiska w sprawie. Jak twierdzi Leszek Świętalski, dyrektor biura ZGWRP, pani minister usłyszała podczas zjazdu Związku Gmin Wiejskich RP, co zebrani sądzą na ten temat.

– Taryfy na odpady byłyby bardzo trudne do zbudowania, bo tu się całość piekielnie różni w zależności od miejsca posadowienia danej gminy, formy organizacyjnej podmiotu organizacyjnego etc. Wolelibyśmy, żeby ktoś, kto wysuwa tego rodzaju propozycje bardziej zajął się kwestią, która w znakomity sposób może ograniczyć opłaty, a mianowicie implementując do prawa polskiego rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Drugą kwestią jest uszczelnienie systemu. Jeżeli według różnych źródeł, około 7 mln, nawet do 10 mln ludzi nie wnosi opłat, to popatrzmy, ile tych pieniędzy weszłoby do systemu, gdyby były narzędzia umożliwiające ściągalność tej opłaty – zaznacza Świętalski.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.