Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

W sporach sądowych często pojawia się pytanie o to, czy dana osoba działa w dobrej czy złej wierze. Aspekt ten może w dużym stopniu oddziaływać na przebieg sprawy i późniejszy wyrok sądu. Czym jest więc dobra i zła wiara?

Działanie w dobrej wierze

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 31 lipca 2013 r. w sprawie I ACa 718/13 wskazał, że elementem konstrukcji prawnej dobrej wiary jest przekonanie, o tym, że określonej osobie przysługuje określone prawo mające się wywodzić z określonego stosunku cywilnoprawnego.

W uzasadnieniu wyroku czytamy również:

„Kwestia przekonania to kwestia świadomości. W tym wyraża się aspekt psychologiczny dobrej wiary. W art. 7 k.c. chodzi o pojęcie dobrej wiary w sensie podmiotowym (subiektywnym), a nie w sensie obiektywnym. Dobra wiara oznacza zatem stan psychiczny osoby (określonego podmiotu prawnego) wyrażający się w błędnym, ale usprawiedliwionym jej przekonaniu o istnieniu jakiegoś prawa lub stosunku prawnego lub też sytuacji istotnej z punktu widzenia prawa, mimo że rzeczywisty stan prawny obiektywnie oceniany jest odmienny.”

Zgodnie z art. 7 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.”

Domniemanie dobrej wiary może być jednak obalone. Nie wystarczy w tym przypadku jednak wykazanie, że dobra wiara budzi wątpliwości, ale konieczne jest udowodnienie istnienia złej wiary.

Działanie w złej wierze

Nie istnieje ustawowa definicja złej wiary. Zgodnie z doktryną osobą działającą w złej wierze jest ta, która powołując się na prawo lub stosunek prawny wie lub powinna wiedzieć, że one nie istnieją, a ewentualne mylne wyobrażenie tej osoby o ich istnieniu nie jest – jak w przypadku dobrej wiary – usprawiedliwione. Zła wiara występuje także, gdy dana osoba nie zna przepisów, które powinna znać.

Źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 31 lipca 2013 r. w sprawie I ACa 718/13, Prawo.pl, mikroporady.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.