Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Gdy wykryto nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie, jeden z pracowników ośrodka pracował również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Czy doszło do konfliktu interesów?

Pan Piotr Ś. znany jako Koordynator Biura Radców Prawnych, pracownik samorządowy i jednocześnie radca prawny świadczący usługi prawne, od 1 czerwca 2019 roku do 25 stycznia 2020 roku związany był „umową zlecenia stałego zastępstwa prawnego” z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie.

W drugiej połowie 2019 r., a więc w okresie, gdy obowiązywała już umowa z Piotrem Ś., w wyżej wskazanym ośrodku dopuszczono się szeregu później wykrytych nieprawidłowości.

Do obowiązków Radcy Prawnego względem SP ZOZ GOZ w Łopusznie należały m.in.:

 • konsultacje i porady prawne mailowe i telefoniczne,
 • przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty, umów, opinii prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami,
 • konsultacje prawnika w siedzibie Zleceniodawcy (8 godzin w miesiącu),
 • występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej, instytucjami, sądami a także innymi organami.

Wątpliwości w kontekście sprawy budzi podpunkt dotyczący m.in. reprezentowania Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej, czyli np. przed Urzędem Marszałkowskim, w którym Piotr Ś. również pracował.

Radca Prawny był zapewne informowany o szeregu nieprawidłowości, które zachodziły w Ośrodku Zdrowia. Dotyczyły one m.in. projektu wykorzystującego dotacje unijne (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z 15 września 2022 r.).

Art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych stanowi, że „radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej” a ust. 4 uzupełnia, iż obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo. Radca nie może być także zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Obowiązki Piotra Ś. jako pracownika Urzędu Marszałkowskiego reguluje art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych. Należy do nich m.in. bezstronność w wykonywaniu zadań, która we wskazanej sytuacji mogła zostać zaburzona.

Art. 30 ust. 1 wskazanej ustawy stanowi, że „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.” Jeżeli Radca Prawny był lub jest zatrudniony w Urzędzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, konflikt interesów pozostaje realny.

Pan Kamil P. zainteresował się opisaną powyżej sprawą. Wystosował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym wskazuje konieczność dokonania przez Urząd oceny, czy nie doszło do takiegoż konfliktu interesów.

Wniosek Kamila P. jest podstawą niniejszego artykułu.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.