Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Prokuratura Krajowa wystosowała oświadczenie prasowe w sprawie publikacji portalu Onet na temat tzw. „afery melioracyjnej”, w którą zaangażowani byli prominentni politycy.

Prokuratura Krajowa oświadcza, że publikacja serwisu Onet.pl pt. „Sprawa korupcji polityka PO ukartowana? Nowe zeznania świadka” dotycząca tzw. afery melioracyjnej i jednego z oskarżonych Stanisława G. zawiera nieprawdziwe informacje i manipulacje. Autor prezentuje bezpodstawne hipotezy, będące linią obrony oskarżonego Stanisława G. W ocenie Prokuratury Krajowej publikacja jest świadomą i celową próbą wpłynięcia na toczący się proces i nieuprawnionym medialnym naciskiem na niezawisły sąd orzekający w tej sprawie.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że o prawidłowości zgromadzonego materiału dowodowego świadczy to, że w postępowaniu przygotowawczym sąd zastosował wobec Stanisława G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie nieizolacyjne środki zapobiegawcze, oceniając prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów jako bardzo duże. Co oczywiste, decyzję tę sąd podjął po przeanalizowaniu materiału dowodowego, w tym wyjaśnień, których wiarygodność bezpodstawnie podważa Onet. Ustalenia poczynione w śledztwie znajdują potwierdzenie w toczącym się postępowaniu sądowym.

Świadek, na którego zeznania powołuje się Onet jest znajomym Stanisława G. Był również trzykrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego w toku śledztwa z udziałem swojego obrońcy, gdzie nie podnosił opisanych w artykule Onetu okoliczności. Jednocześnie w dalszym ciągu jest podejrzanym o 6 czynów m.in. z art. 231 § 2 kk, art. 271 § 2 kk w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Złożone przez niego zeznania w sądzie są całkowicie sprzeczne z wyjaśnieniami złożonymi w toku śledztwa oraz innymi ustaleniami poczynionymi w tym postępowaniu.

Prokuratura Krajowa przypomina, że w tej sprawie Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w lipcu 2019 roku skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego, który liczy ponad 1100 stron, obejmuje 32 osoby, na których ciążą dokładnie 94 zarzuty. Wobec dziewięciu oskarżonych wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski o dobrowolne poddanie się karze.
Aktem oskarżenia objęto nieprawidłowości przy 26 inwestycjach realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący ponad 400 tomów akt w tym m.in zeznania licznych świadków, wyjaśnienia podejrzanych, dokumentację bankową, dokumentację dotyczącą inwestycji.

Tym większe zdumienie musi zatem budzić fakt, że w takich okolicznościach dziennikarz portalu Onet, pozwala sobie w nagłówku publikacji na rozpowszechnianie skandalicznych ocen działania prokuratury jako „putinowskich”.

Informacja prasowa | Prokuratura Krajowa


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.