Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na „odbetonowanie” przestrzeni miejskich i ich ponownego zagospodarowania. Minimalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W regulaminie znalazło się zastrzeżenie, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie miasta, które liczą powyżej 20 tys. mieszkańców oraz stolice powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców.

W ramach projektów mogą zostać sfinansowane m.in.:

 • roboty budowlane i koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnych;
 • wymiana/uzupełnienie gruntu;
 • systemy zagospodarowania wód opadowych;
 • nasadzenia roślinności wieloletniej;
 • elementy niebieskiej infrastruktury (stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody deszczowe)
 • pielęgnacja istniejących drzew i krzewów;
 • usunięcie gatunków roślin trujących, szkodliwych lub inwazyjnych i zastąpienie ich odpowiednimi gatunkami rodzimymi;
 • rozwiązania wpływające na zwiększenie różnorodności biologicznej (np. budki lęgowe, trwałe hotele dla owadów, zielone ogrodzenia; budowa kompostowników);
 • nawierzchnie przepuszczalne wykorzystywane w założeniach parkowych;
 • elementy infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo‐rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa);
 • działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa dotyczące zakresu realizacji projektu (zajęcia edukacyjne, tablice informacyjne, aplikacje, spoty, strony www).

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł. Samorządy muszą jednak przygotować się na wkład własny w wysokości 15% całkowitej kwoty przedstawionego projektu.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.