Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 9 września 2023 r. nakłada na sprzedawców energii elektrycznej obowiązek wstecznego obniżenia wysokości rachunków za prąd w 2023 r. Aby móc otrzymać zniżkę, trzeba spełnić jeden z sześciu wymienionych w dokumencie warunków.

Wartość obniżki to kwota równa 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r. W rozporządzeniu przewidziano sześć warunków, ale do skorzystania ze zniżki wymagane jest spełnienie tylko jednego z nich

Tak więc odbiorca może ubiegać się o zniżkę, jeżeli:

 1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95 proc. zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r.,
 2. zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,
 3. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym,
 4. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo,
 5. jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 6. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Chodzi o oświadczenie odbiorcy uprawnionego (np. rolnika, osoby z niepełnosprawnością, gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny) o stosowaniu wobec niego stawki maksymalnej za energię elektryczną, zgodnie ze wskazaną ustawą

Sprzedawcy energii muszą powiadamiać odbiorców o nowych zasadach poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, drogą mailową, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub na dedykowanym portalu. Po zweryfikowaniu danych osób ubiegających się o zniżkę, ma ona być naliczona nie później niż w ostatniej fakturze za rok 2023.

Źródło: Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.