Nieprawidłowości w Gminie Łopuszno #3

>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie (dalej: SP ZOZ GOZ) dopuścił się kolejnych naruszeń.