Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Na naszą anonimową skrzynkę interwencyjną otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie dotyczące możliwych nieprawidłowości w Gminie Łopuszno. Gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim. Poniżej prezentujemy kolejną analizę stanu faktycznego w oparciu o konkretne dokumenty.

Ponownie skontaktował się z nami Pan X w celu ukazania nam bierności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie (dalej: SP ZOZ GOZ) oraz Urzędu Gminy w sprawie udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące dostępu do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę wcześniejsze nasze doniesienia również pod tym kątem należy stwierdzić, że oba wspomniane podmioty nie traktują poważnie zapytań obywateli o sprawy powszechnie dostępne, które są przecież finansowane z podatków, czyli pieniędzy społeczeństwa.   

Zapytanie o informację publiczną złożone, odpowiedzi nie ma przez 1,5 miesiąca

Pan X w dniu 29 stycznia 2021 r. wystąpił do SP ZOZ GOZ z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Zawarte zostały następujące pytania:

 1. Czy zostało skorygowane wynagrodzenie pielęgniarki koordynującej w SP ZOZ GOZ w Łopusznie w stosunku do wynagrodzenia wykazanego w oświadczeniu majątkowym z dnia 20.12.2018 r.,
 2. Czy pracownicy SP ZOZ GOZ w Łopusznie, zawłaszcza pracownicy na stanowiskach kierowniczych, spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Wnioskodawca również poprosił o wskazanie osób, które takich wymogów nie spełniają i jakie stanowiska zajmują.
Zrzut ekranu (621).png
Zrzut ekranu (622).png

Pismem z dnia 15 lutego 2021 r. SP ZOZ GOZ wezwał Pana X na podst. art. 63 § 3 k.p.a. do własnoręcznego podpisu (ze względu na jego brak) wniosku z dnia 29 stycznia 2021 r. o dostęp do informacji publicznej. Dodatkowo organ wskazał, że ma zamiar wydać decyzję administracyjną.

Zrzut ekranu (625).png

17 lutego 2021 r. Pan X przedłożył wniosek SP ZOZ GOZ opatrzony własnym podpisem. Jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymał on stosownej decyzji. Należy wskazać, że od zapytania minęło już ok. 1,5 miesiąca.

Zgodnie z art. 35 § 1 „Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki”. Dodatkowo jak zostało określone w § 3 sprawa wymagająca postępowania może zostać załatwiona w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku skomplikowanej sytuacji w ciągu dwóch miesięcy. Jednakże trzeba zadać sobie stosowne pytanie, czy odpowiedź na dwa pytania, które tak naprawdę wymagają zbadania odpowiednich dokumentów i znalezienia podstawowych informacji należy kwalifikować do kategorii „skomplikowane”? Ponadto stosowne byłoby, aby podmiot poinformował wnioskodawcę, jeżeli wystąpiły ewentualne problemy ze znalezieniem informacji.

Kolejny wniosek, kolejna bierność

W dniu 19 lutego 2021 r. Pan X wystosował kolejny wniosek do Wójta Gminy Łopuszno o dostęp do informacji publicznej. Tym razem zostały sformułowane pytania o:

 • Wskazanie wysokości nieregulowanych zobowiązań względem P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieśla, z tytułu umowy odbioru odpadów komunalnych obowiązującej do września 2020 r.,
 • Podanie informacji o ewentualnych zobowiązaniach spornych i określenie, czy są one przedmiotem cywilnego postępowania sądowego i czy Gmina Łopuszno jest w tym postępowaniu stroną powodową czy pozwaną,
 • Podanie przyczyn nieuregulowania ewentualnych zobowiązań spornych nie będących przedmiotem żadnego postępowania sądowego,
 • Przedstawienie wysokości i rodzaju roszczeń (jeżeli takowe wystąpiły), które Gmina Łopuszno dochodziła od P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak po zerwaniu umowy na odbiór śmieci przez tę firmę,
 • Wskazanie, czy organy ścigania zajmują się nadal badaniem przyczyn i okoliczności zerwania umowy przez firmę P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak.
Zrzut ekranu (623).png

Urząd Gminy Łopuszno dniem 8 marca 2021 r. wystosował pismo w nawiązaniu do wniosku z dnia 19 lutego br. i poinformował wnioskodawcę, że odpowiedź na zapytanie jest obarczona zebraniem dużej ilości danych, dlatego termin na rozpatrzenie wniosku został wyznaczony na dzień 22 kwietnia br.

Zrzut ekranu (626).png

Czy w tej sytuacji wnioskodawca uzyska stosowną odpowiedź? Na to będziemy musieli poczekać do wyznaczonego terminu przez organ. W stosownym momencie będziemy informować o dalszych losach tej sprawy.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.