Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Propozycje zmian w Kodeksie karnym obejmują podwyższenie kary za szpiegostwo do dożywocia, karanie dezinformacji prowadzonej w związku z działalnością szpiegowską oraz karanie czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski, ale mających skutki dla naszego kraju.

Przyczyna nowelizacji przepisów Kodeksu karnego

Główną przyczyną projektowanych zmian jest potrzeba dostosowania przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstwa szpiegostwa do stale zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, postępu technologicznego i ciągłych modyfikacji sposobu działania potencjalnych sprawców czynów zabronionych opisanych obecnie w art. 130 k.k. Nie bez znaczenia jest również aktualne wysokie zagrożenie nowymi otwartymi konfliktami zbrojnymi oraz agresywnymi działaniami niemilitarnymi.

Projektowane zmiany

Najważniejszą zmianą zapisaną w projekcie jest zaostrzenie karalności przestępstwa szpiegostwa (art. 130 k.k.). Górna granica wymiaru kary wyniesie 30 lat pozbawienia wolności. Dodana zostanie kwalifikowana postać przestępstwa (gdy sprawca dokonuje sabotażu, dywersji lub prowadzi działania o charakterze terrorystycznym) – w takim przypadku górna granica kary to dożywotnie pozbawienie wolności. Za przygotowanie przestępstwa szpiegostwa i zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu grozić ma do 8 lat pozbawienia wolności.

Projekt zakłada również wprowadzenie nieumyślnej odmiany przestępstwa szpiegostwa, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że zmiana maksymalnego wymiaru kary ma charakter prewencyjny. Szpiedzy „zawodowi” najczęściej analizują zagrożenia karne w prawodawstwach poszczególnych państw, podejmując decyzje o podjęciu ryzyka prowadzenia swojej działalności na terytorium tych państw.

Inne zmiany przewidziane w projekcie:

  • ustalenie kary w przypadku siania dezinformacji wynikającej z działalności szpiegowskiej na minimum 8 lat pozbawienia wolności,
  • wprowadzenie w Kodeksie karnym nowego artykułu (112a), który umożliwia karanie za czyny zabronione popełnione poza Polską (np. drogą elektroniczną), ale mające swoje skutki dla naszego kraju.

Zmiany nie tylko w Kodeksie karnym

Nowelizacja ma wprowadzić zmiany nie tylko w Kodeksie karnym, ale i innych ustawach: ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawie o przetwarzaniu informacji kryminalnych, ustawie o działaniach antyterrorystycznych i ustawie o obronie Ojczyzny.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.