Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że w przyszłym roku nawet 200 tys. żołnierzy rezerwy zostanie powołanych do odbywania ćwiczeń wojskowych.

Projekt opublikowany został w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i ma zostać przyjęty do końca bieżącego roku. Określono w nim limity żołnierzy powołanych do odbywania czynnej służby wojskowej w 2023 r. w ramach:

 • zawodowej służby wojskowej – do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia;
 • ćwiczeń wojskowych – do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym 200 z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych, na których są wymagane wyższe niż posiadają obecnie kwalifikacje wojskowe, a także osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy. Ponadto w ramach tego limitu 800 osób będzie przeszkolonych w ramach programu „Legia Akademicka” ukierunkowanego na studentów – ochotników zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego realizowanego na bazie szkolnictwa wojskowego we współpracy z uczelniami cywilnymi;
 • aktywnej rezerwy – do 10 tys. żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem aktywnej rezerwy lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa;
 • dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 28 580 osób, w tym w trakcie kształcenia, które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej) – ochotnicy niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia; osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju; osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały;
 • terytorialnej służby wojskowej – do 38 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

MON zaznacza, że w projekcie podane zostały górne, nieprzekraczalne limity powołanych osób. Nie oznacza to bezwzględnej realizacji propozycji.

Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/powolanie-zolnierzy-rezerwy-w-2023-r-na-cwiczenia-wojskowe-i-do,518668.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.