Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Pod koniec sierpnia 2022 r. do sprzedaży wejdzie monografia pt. 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej pod redakcją Mateusza Błachuckiego i Grzegorza Sibigi.

28 października 2021 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z okazji 20 rocznicy uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podczas niej przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prowadzili dyskusję na temat historii ustawy, jej obecnego stanu oraz dalszych perspektyw.

Owocem pracy prelegentów oraz innych specjalistów jest monografia pt. 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, która w pełni okazałości ukaże się na rynku pod koniec sierpnia 2022 r.

W monografii znajdziemy następujące artykuły:

– Dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW – Rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego w kształtowaniu prawa do informacji publicznej,

– Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UczŁ, dr Łukasz Nosarzewski – Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej,

– Kamilla Gralik – Podwójny status związków zawodowych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

– Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW – O nadużyciu prawa dostępu do informacji publicznej,

– Dr hab. Piotr Sitniewski – O potrzebie spójnej polityki publicznej w zakresie jawności życia publicznego,

– Krzysztof Izdebski – Metody i kierunki procesu zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej,

– Dr Sławomir Peszkowski – Dopuszczalność normowania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w akcie prawa wewnętrznego z perspektywy konstytucyjnego systemu źródeł prawa,

– Prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz – Granice prawa dostępu do informacji publicznej w świetle konstytucji,

– Dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW – Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,

– Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka – Czynności materialno-techniczne w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej,

– Sylwester Szczepaniak – Biuletyn Informacji Publicznej dzisiaj – anachronizm prawny i informatyczny czy wciąż przydatna instytucja?,

– Dr Paweł Litwiński – Jawność umów w świetle ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,

– Dr Dominik Sybilski – Od dostępu do informacji publicznej do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwartych danych. Ewolucja praw informacyjnych,

– Dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN – Dostęp do akt sprawy (administracyjnej) na podstawie k.p.a., Konstytucji RP i ustaw o dostępie do informacji publicznej oraz otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,

– Dr Marlena Sakowska-Baryła – Komplementarność prawa dostępu do informacji publicznej oraz prawa do petycji, wniosków i skarg,

– Dr Wojciech Drobny – O pojęciu osoba „pełniąca funkcje publiczne” na tle dopuszczalnego ograniczenia prawa do informacji publicznej,

– Dr Grzegorz Rząsa – Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej oraz w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku – podstawowe różnice oraz wnioski „de lege ferenda”,

– Dr Artur Konrad Bogucki, dr Stanisław Bogucki – Ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej,

– Paweł Dobroczek – Tajemnica Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej a dostęp do informacji publicznej,

– Dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN – Ograniczenie dostępu do informacji publicznej w stanie wyjątkowym na pograniczu z Białorusią,

– Dr Agnieszka Korzeniowska-Polak – Nielegalne pozostawianie bez rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

– Dr Lucyna Staniszewska – Ochrona wnioskodawcy przed bezczynnością bądź odmową udzielenia informacji publicznej w przypadku podmiotów niepublicznych (zagadnienia wybrane),

– Martyna Krystman, Joanna Kostrzewska – Bezczynność podmiotu zobowiązanego z perspektywy konstrukcji nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej,

– Przemysław Iżycki – Zamknięcie drogi sądowej w sprawie bezczynności z zakresu dostępu do informacji publicznej,

– Prof. dr hab. Michał Rusinek – (Pozorna) prawnokarna ochrona dostępu do informacji publicznej,

– Dr Magdalena Kowalewska-Łukuć – Odpowiedzialność karna za nIeudostępnienie informacji publicznej.

Więcej informacji o monografii znajduje się pod linkiem: https://inp.pan.pl/ksiazki/20-lat-ustawy-o-dostepie-do-informacji-publicznej-podsumowanie-i-perspektywy-ustawowej-regulacji-prawa-do-informacji-publicznej/


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.