Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie wpłynął kolejny wniosek o dostęp do informacji publicznej. O niniejszym fakcie poinformował nas jeden z czytelników naszego portalu jednocześnie przekazując nam treść wniosku.

Sytuacja w Łopusznie jest skomplikowania i zdecydowanie nie wpisuje się w standardy działania dobrej administracji.


Prezentujemy zakres przedmiotowy wniosku o dostęp do informacji publicznej jednego z naszych czytelników, który działa na rzecz dobrej administracji w swojej lokalnej społeczności.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176),wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 1. Czy w związku z wystąpieniem straty netto w sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Kierownik jednostki sporządził program naprawczy zgodnie z dyspozycją art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej – proszę o odpowiedź TAK lub NIE.
 2. Jeśli TAK, proszę o:
 • udostępnienie informacji czy ww. program naprawczy został przedłożony podmiotowi tworzącemu (Radzie Gminy Łopuszno) do zatwierdzenia, wraz ze wskazaniem daty jego przedłożenia oraz zatwierdzenia,
 • udostępnienie skanu/kserokopii przedmiotowego programu naprawczego (wraz z dokumentem zatwierdzającym jeśli istnieje).
 1. Jeśli NIE, proszę o udostępnienie informacji:
 • czy istnieją przesłanki, dla których ten obowiązek nie został wykonany – jeśli tak, to jakie,
 • czy przesłanki te (lub inne wyjaśnienie braku sporządzenia programu) zostały przedstawione podmiotowi tworzącemu – jeśli tak, proszę o wskazanie w jakiej dacie oraz udostępnienie skanu/kserokopii dokumentu przedstawionego podmiotowi tworzącemu.
  Dzięki działalności strażniczej informacja na temat sytuacji w Łopusznie dotarła do szerszej grupy odbiorców i została odpowiednio nagłośniona, czego potwierdzeniem jest ukazanie się artykułów w lokalnej prasie. Być może dzięki temu Zakład wprowadzi program naprawczy, który podniesie jakość świadczonych usług.

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.