Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Ile razy w życiu czuliśmy potrzebę okazania komuś wdzięczności? Czy nie czuliśmy się docenieni, gdy ktoś nam okazał wdzięczność? Zapewne większość osób udzieli odpowiedzi twierdzącej. Pod względem prawnym kwestia ta jest jednak skomplikowana, ponieważ granica między „wyrazem wdzięczności” a „łapówką” bywa bardzo cienka i należy uważać, aby jej nie przekroczyć.

Przepisy Kodeksu karnego

art. 228 Kodeksu karnego dowiadujemy się, że osoba, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, czy też jej obietnicę, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W wypadku mniejszej wagi przestępstwa, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Korzyść majątkowa jest to każde dobro zaspokajające określoną potrzebę, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu. Może nią być przyrost majątku, także korzystne umowy np. pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, darowizna, cesja wierzytelności, zwolnienie z długu, wygranie przetargu. Jest nią także każde przysporzenie majątku sobie lub innej osobie albo uniknięcie w nim strat, z wyjątkiem tych wypadków, gdy korzyść przysługuje sprawcy lub innej osobie zgodnie z istniejącym w chwili czynu stosunkiem prawnym.

Korzyść osobista jest to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje (np. obietnica awansu, załatwienia pracy, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu, ograniczenie obowiązków zawodowych, albo przyjęcie na praktykę, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach, przyspieszenie wykonania operacji, kontakty seksualne, itp.).

Kwestia przekupstwa zawarta została w art. 229 Kodeksu karnego: „Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. W przypadku udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej o znacznej wartości, kara pozbawienia wolności wzrasta nawet do 12 lat.

Co istotne – w prawie karnym nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, od jakiej kwoty zaczyna się korupcja. Oznacza to, że nie każdy dowód wdzięczności możemy uznawać za przestępstwo. Uważa się jednak, że wartość prezentu nie powinna przekraczać 100 zł.

Kiedy prezent jest okazaniem wdzięczności, a nie łapówką?

W kwestii odróżnienia wyrazu wdzięczności od łapówki pomaga kryterium czasu – prezent może zostać wręczony dopiero po wykonaniu konkretnej czynności, a nie w trakcie jej wykonywania.

Na gruncie szkolnym – prezent nauczycielowi można wręczyć dopiero po zakończeniu roku szkolnego.

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/korupcja-a-wdziecznosc,55660.html


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.