Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z rozdziałem mgr. Tomasza Kawy „Kontrola społeczna (obywatelska) administracji publicznej”. Artykuł jest częścią monografii „Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej” wydanej w ramach projektu „Administracja pod kontrolą”.

Celem artykułu jest wyjaśnienie, czym jest kontrola społeczna (obywatelska) administracji publicznej oraz ukazanie najistotniejszych narzędzi, którymi jest ona realizowana. Pochylając się nad tym tematem, należy podkreślić, że najważniejszym „czynnikiem” w całym systemie są obywatele. Bez ich zaangażowania, chęci, kompetencji i determinacji niemożliwe byłoby skuteczne przeprowadzenie kontroli. W opracowaniu przedstawiony zostaje istotny podział kontroli społecznej (obywatelskiej) na kontrolę instytucjonalną – obwarowaną przepisami prawnymi i kontrolę pozainstytucjonalną – klasyfikowaną na równi z tzw. opinią publiczną. Oś główną artykułu stanowią narzędzia (instytucje), którymi dokonuje się kontroli społecznej – m.in. petycje, skargi czy wnioski. Przeprowadzona analiza uwidacznia, że środki masowego przekazu odgrywają znaczącą rolę w kontrolowaniu i wywieraniu wpływu na władzę publiczną. Połączenie ich wkładu z działaniami obywateli tworzy demokratyczne państwo obywatelskie.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.