Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu w okresie od 22 września 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. przeprowadził analizę przedkontrolną dotyczącą naliczenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) kary umownej Gminie Pszczew z tytułu nie zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem, nieruchomości przekazanej Gminie przez ANR.

Ponad 2 mln zł kary dla gminy za nieprawidłowe gospodarowanie nieruchomościami

Według przeprowadzonych badań CBA Gmina Pszczew otrzymała od ANR w 2005 r. dwie nieruchomości położone na terenie gminy zupełnie za darmo. Miały one służyć usługom rekreacyjnym i turystycznym, a także stanowić ważny budulec dla infrastruktury komunalnej i zieleni izolacyjnej.

Zgodnie z umową gmina była zobowiązana w ciągu 10 lat do zagospodarowania terenu w tychże celach. Podczas analizy przedkontrolnej CBA okazało się, że w latach 2008-2015 ANR przeprowadziła kontrolę w której stwierdziła, że przekazane gminie nieruchomości były użytkowane przez osoby trzecie niezgodnie z ich przeznaczeniem. Na początku zawierano umowy na dzierżawę, a w późniejszym czasie umowy nie były w ogóle zawierane, a tereny służyły jako działki rolne. Konsekwencją tego było nałożenie przez ANR kary umownej w wysokości 2 162 373,39 zł.

CBA skierowało sprawę do Prokuratury

CBA podczas wykonywania swoich czynności ustaliło, że były Wójt sprawujący swój urząd w latach 1998-2018 dopuścił się stwierdzonych nieprawidłowości przez ANR. Dlatego CBA 18 lutego 2021 r. skierowała do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Wójta z art. art. 231 § 1 Kodeksu Karnego. Zgodnie z nim „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.