Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Chociaż kobieta nie wiedziała, że na jej działce znajdują się niebezpieczne odpady, musi zapłacić za ich wywóz 130 tys. zł. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję burmistrza o nakazie usunięcia tych odpadów jako wydaną z naruszeniem przepisów.

Historia sprawy

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że Inspekcja ochrony środowiska na jednej z nieruchomości ujawniła odpady niewiadomego pochodzenia, zagrażające ludziom i środowisku. Były to beczki o różnej pojemności (zawierające chemikalia), samochody, elementy ich tapicerki oraz lodówka. Odpady te znajdowały się na nieutwardzonym gruncie i widoczne były odcieki do gruntu. Dalsze pozostawanie odpadów w tym miejscu grozi zanieczyszczeniem sieci wodociągowej.

Burmistrz miasta nakazał właścicielce działki usunięcie wymienionych groźnych odpadów, czego koszt wyniesie ok. 130 tys. zł. Kobieta jest jednak schorowana i znajduje się w złej sytuacji finansowej. Podkreślała też, że odpady były składowane bez jej zgody i wiedzy przez jej syna.

Interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania w tej sprawie i zaskarżył do WSA decyzję burmistrza. Według RPO naruszone zostały następujące przepisy:

 • art. 26 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – poprzez jego błędną wykładnię skutkującą przyjęciem, że może on stanowić podstawę do nakazania właścicielowi nieruchomości usunięcia odpadów w sytuacji, w której organ posiada wiedzę o prawdopodobnym „rzeczywistym” posiadaczu odpadów („sprawcy” nielegalnego zdeponowania odpadów na nieruchomości), ale właściciel nieruchomości zaniechał udowodnienia jego odpowiedzialności;
 • art. 7 i art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – poprzez zaniechanie ustaleń co do faktycznego posiadacza odpadów, których dotyczy postępowanie;
 • art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego – poprzez dowolna ocenę znanego organowi faktu skierowania aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 183 § 1 Kodeksu karnego przeciwko innej osobie aniżeli właścicielka nieruchomości, na której nielegalnie zdeponowano odpady;
 • art. 26 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nakazanie usunięcia odpadów osobie niebędącej ich posiadaczem.

Ponadto RPO wnosi o wstrzymanie przez WSA wykonania zaskarżonej decyzji do prawomocnego wyroku w sprawie.

Źródło: BIP RPO, Pismo RPO do WSA

Chociaż kobieta nie wiedziała, że na jej działce znajdują się niebezpieczne odpady, musi zapłacić za ich wywóz 130 tys. zł. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję burmistrza o nakazie usunięcia tych odpadów jako wydaną z naruszeniem przepisów.

Historia sprawy

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że Inspekcja ochrony środowiska na jednej z nieruchomości ujawniła odpady niewiadomego pochodzenia, zagrażające ludziom i środowisku. Były to beczki o różnej pojemności (zawierające chemikalia), samochody, elementy ich tapicerki oraz lodówka. Odpady te znajdowały się na nieutwardzonym gruncie i widoczne były odcieki do gruntu. Dalsze pozostawanie odpadów w tym miejscu grozi zanieczyszczeniem sieci wodociągowej.

Burmistrz miasta nakazał właścicielce działki usunięcie wymienionych groźnych odpadów, czego koszt wyniesie ok. 130 tys. zł. Kobieta jest jednak schorowana i znajduje się w złej sytuacji finansowej. Podkreślała też, że odpady były składowane bez jej zgody i wiedzy przez jej syna.

Interwencja RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania w tej sprawie i zaskarżył do WSA decyzję burmistrza. Według RPO naruszone zostały następujące przepisy:

 • art. 26 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – poprzez jego błędną wykładnię skutkującą przyjęciem, że może on stanowić podstawę do nakazania właścicielowi nieruchomości usunięcia odpadów w sytuacji, w której organ posiada wiedzę o prawdopodobnym „rzeczywistym” posiadaczu odpadów („sprawcy” nielegalnego zdeponowania odpadów na nieruchomości), ale właściciel nieruchomości zaniechał udowodnienia jego odpowiedzialności;
 • art. 7 i art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – poprzez zaniechanie ustaleń co do faktycznego posiadacza odpadów, których dotyczy postępowanie;
 • art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego – poprzez dowolna ocenę znanego organowi faktu skierowania aktu oskarżenia o przestępstwo z art. 183 § 1 Kodeksu karnego przeciwko innej osobie aniżeli właścicielka nieruchomości, na której nielegalnie zdeponowano odpady;
 • art. 26 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nakazanie usunięcia odpadów osobie niebędącej ich posiadaczem.

Ponadto RPO wnosi o wstrzymanie przez WSA wykonania zaskarżonej decyzji do prawomocnego wyroku w sprawie.

Źródło: BIP RPO, Pismo RPO do WSA


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  [fm_checkbox label=""]

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.