Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Informacje dotyczące m.in. wieku, płci, wzrostu, wagi oraz wyników testów sprawnościowych wszystkich uczniów trafią do publicznej bazy „Sportowe talenty”. Przetwarzanie takowych danych odbywa się jednak bez wyraźnej zgody rodziców i uczniów. Prezes Urzędu Danych Osobowych nie otrzymał do zaopiniowania projektu ustawy o utworzeniu wymienionej bazy, chociaż dotyczy on przetwarzania danych na dużą skalę.

Skargi i kontrowersyjne przepisy

Do RPO wpłynęły skargi dotyczące bazy noszącej nazwę „Sportowe talenty”. Wprowadzona została ona ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

W wymienionej bazie będą gromadzone dane wszystkich uczniów, w tym: imię, nazwisko, PESEL, rok urodzenia, wiek, płeć, masa ciała, wzrost, wynik testów sprawnościowych i ich data; klasa, oddział, typ szkoły i jej nazwa oraz adres, gmina, powiat i województwo.

W uzasadnieniu ustawy projektodawca zawarł informację, iż celem ewidencji jest monitorowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz możliwość identyfikacji talentów sportowych.

Wątpliwości skarżących dotyczą właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w tej ewidencji, a także celowości i proporcjonalności niektórych przepisów z punktu widzenia poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych gwarantowanych w Konstytucji RP oraz w rozporządzeniu unijnym RODO.

Dane będą zanonimizowane, ale mimo wszystko pozwolą na identyfikację ucznia

Bardzo obszerny zakres danych gromadzonych w jednym miejscu wzbudza wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Ponadto informacje będą w pełnym zakresie udostępniane każdej szkole, ale także m.in. Polskiemu Związkowi Sportowemu. Będą to dane zanonimizowane, jednak te z nich, które pozostaną dostępne – m.in. o wieku, płci, wzroście, masie ciała, roku urodzenia, szkole i klasie, do której uczęszcza dany uczeń – mogą prowadzić do identyfikacji osoby.

RPO wskazuje, że w przypadku omawianej bazy ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych w niej zawartych jest wysokie a ujawnienie danych osobowych dotyczących m.in. masy ciała dzieci potencjalnie naraża je na naruszenie prawa do prywatności oraz godności.

Rzecznik podkreśla również, że wątpliwości budzą także deklarowane cele prowadzenia takowej ewidencji. Ze skarg wynika, że rzeczywistym celem jest umożliwienie klubom i związkom sportowym pozyskiwania informacji o potencjalnych zawodnikach i umożliwienie im kontaktu z nimi za pośrednictwem szkół. Przetwarzanie danych dzieci i młodzieży odbywa się bez zgody uczniów czy rodziców.

W skutek tych i innych obaw co do bazy „Sportowe talenty” zastępca RPO wystosował odpowiednie pisma do ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Stanowisko prezesa UODO

W sprawie zabrał głos prezes UODO Jan Nowak. W piśmie z 3 października br. poinformował, że organ nadzorczy nie został zaangażowany w proces legislacyjny dotyczący poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym. Projektodawca nie przedłożył organowi nadzorczemu projektu ustawy do zaopiniowania na etapie prac legislacyjnych, chociaż projekt dotyczył przetwarzania danych osobowych i to przetwarzania na dużą skalę.

Źródło: bip.brpo.gov.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.