Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Towarzystwo na rzecz Ziemi zwróciło się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem dostęp do informacji publicznej. Przedmiotem był dokument pn. „Analiza kosztów gospodarki odpadami – ocena potrzeb inwestycyjnych w kraju w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami w związku z nową unijną perspektywą finansową 2021-2027”.

Warto podkreślić, że został on stworzony przez instytucję publiczną, co daje jasny wniosek, że informacja ta jest informacją publiczną. Dziwi tylko czas realizacji i żądane opłaty przez Ministerstwo.

https://i.imgur.com/GgGr3ck.jpg

Co mówi ustawa o dostępie? 

Art. 8 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś) jasno wskazuje, że „Władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie, w jakim nie dotyczy to ich działalności ustawodawczej, a w przypadku sądów i trybunałów – działalności orzeczniczej”. Natomiast art. 9 wymienia katalog informacji, które podlegają udostępnieniu. W nim zawiera się również wnioskowana informacji przez Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Czas oczekiwania na informację oraz opłaty

W odpowiedzi na wniosek Towarzystwa, Ministerstwo wskazało, że informacja zostanie udzielona dopiero 14 maja 2021 r. Dodatkowo wskazano, że za udostępnienie informacji publicznej zostanie pobrana opłata zgodnie z art. 26  ust. 2 ustawy ooś – „Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty”. Towarzystwo na rzecz Ziemi uważa, że informacja jest już gotowa i dodatkowo występuje w wersji elektronicznej, za której wysyłkę nie ponosi się opłaty. Zastanawiające jest, dlaczego Ministerstwo wyznaczyło tak długi termin na odpowiedź oraz zarządziło opłatę.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.