Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Od 2006 r. prawie niezmieniona pozostaje wysokość środków przekazywanych organizacjom pozarządowym w ramach rządowego programu „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Potrzeba zwiększenia dofinansowania programu pomocy osobom w kryzysie bezdomności

RPO otrzymał list otwarty Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności w sprawie finansowania pomocy osobom w kryzysie bezdomności w ramach programu „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Federacja wskazuje, że wysokość ta pozostaje niezmienna od 2006 roku.

Ministerstwo odpowiada Federacji, że programy z obszaru pomocy społecznej w zakresie bezdomności, które ogłaszane były na przestrzeni ostatnich 20 lat, miały charakter uzupełniający wobec obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz charakter wspierający działalność podmiotów uprawnionych, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Ministerstwo wskazuje również, że corocznie przekazywane są dodatkowe środki na Program z obszaru pomocy społecznej w zakresie bezdomności i wynoszą około 5 mln zł rocznie.

Problem potrzeby zwiększenia środków budżetowych przeznaczanych na program „Pokonać bezdomność” przedstawiono na posiedzeniu Komisji Ekspertów RPO ds. Przeciwdziałania Bezdomności 19 maja 2023 r. Komisja przyznaje, że program wymaga zmian. W związku z tym zastępca RPO prosi o stanowisko minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg.

Stanowisko MRiPS

Stanowisko przedstawił Sekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 czerwca br. w sprawie zwiększenia środków finansowych przyznawanych organizacjom pozarządowym realizującym działania w ramach Programu „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” ogłaszanego rokrocznie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz w kwestii realizacji w ramach ww. Programu projektów wieloletnich informuję, że w trwającym aktualnie planowaniu budżetu na przyszłe lata Ministerstwo bierze pod uwagę możliwość zwiększenia kwoty na realizację ww. Programu, jednakże na chwilę obecną nie może zagwarantować jakimi środkami finansowymi Resort będzie realnie dysponował.

W odniesieniu do uefektywnienia wskazanego wyżej Programu poprzez wprowadzenie projektów wieloletnich Ministerstwo jest obowiązane do podtrzymania swojej wcześniejszej decyzji. Takie działanie nie wynika z braku chęci współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy też nie braniu pod uwagę zgłaszanych przez nie potrzeb, ale z przepisów, w tym zawartych w ustawie o finansach publicznych, których Resort jest zobligowany przestrzegać. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” finansowany jest w ramach dotacji celowych, które mogą być planowane w ustawie budżetowej jedynie na dany rok budżetowy. Dlatego też nie ma możliwości ustanowienia ww. Programu w charakterze programu wieloletniego.

Źródło: BIP RPO


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.