Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Pod koniec lutego br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza dodatkowe świadczenia motywacyjne dla żołnierzy i funkcjonariuszy posiadających co najmniej 15-letni staż służby.

20 lutego br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawach:
• z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
• z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
• z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
• z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin,
• z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochr,
• z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
• z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
• z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
• z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
• z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
• z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa,
• z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej,
• z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Komu będzie przysługiwało świadczenie?
Świadczenie za długoletnią służbę będzie przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz dla żołnierzy zawodowych.

Wprowadzone rozwiązania

 1. Wysokość świadczenia będzie wynosiła 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Będzie ono zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.
 2. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie od innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.
 3. Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej, świadczenie za długoletnią służbę, będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.
 4. W Służbie Ochrony Państwa podniesiona została górna łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – z 75 proc. do 80 proc. uposażenia zasadniczego. W Straży Marszałkowskiej podniesiona zostanie również górna łączna wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby – z 20 proc. do 30 proc. uposażenia zasadniczego.
 5. Funkcjonariusze służb specjalnych, Służby Celno–Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej otrzymają świadczenie motywacyjne, które obecnie przysługuje już służbom podległym MSWiA, Służbie Więziennej oraz żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych RP, w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.
 6. Ponadto, aby zabezpieczyć funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, w ustawach o Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, z katalogu przesłanek umożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby, usunięta została przesłanka nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej.

Nowe przepisy obowiązują od 1 marca 2023 r. Wyjątek stanowi art. 14, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Źródła: gov.pl, Prawo.pl, treść ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r.


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.