Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Z wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wynika, że możliwe jest sfinansowanie z funduszu sołeckiego organizacji spotkań integracyjnych, w tym zakupów artykułów spożywczych, z których będą przygotowane posiłki. Uzależnione jest to jednak od tego, czy dana impreza jest dostępna dla ogółu mieszkańców i czy jej tematykę można powiązać z wykonywaniem zadań własnych gminy.

Gmina Stare Juchy wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z prośbą o wyjaśnienie, czy możliwe jest pokrycie kosztów organizacji spotkań integracyjnych z funduszu sołeckiego.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 6 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim środki z wymienionego funduszu powinny być przeznaczane na realizację przedsięwzięć, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Według RIO dopuszczalność finansowania ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego organizacji spotkań integracyjnych czy dożynek (w tym zakupów artykułów spożywczych, z których będą przygotowane posiłki) uzależniona jest od tego, czy:

 • dana impreza, spotkanie ma charakter otwarty i dostępny dla mieszkańców,
 • jej tematykę można powiązać z wykonywaniem zadań własnych gminy,
 • jej organizacja służy poprawie warunków życia mieszkańców,
 • pozostaje ona w zgodności ze strategią rozwoju gminy.

Organizacja imprezy integracyjnej wspieranej finansowo z funduszu sołeckiego powinna więc obejmować sprawy z zakresu m.in.:

 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej promocji gminy.

Źródło: Wyjaśnienie RIO w Olsztynie nr RIO.III.072-1-2023


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.