Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskował do Prezesa UODO o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z publicznym udostępnieniem wizerunku osoby przez tzw. patostreamerów. Prezes UODO odmówił podjęcia działań. RPO postanowił złożyć skargę do WSA.

Uzasadnienie Prezesa UODO

Prezes UODO w uzasadnieniu twierdzi, że takie postępowanie może być wszczęte wyłącznie na żądanie tej osoby, której wykorzystane dane dotyczą. Zaznaczył również, że RPO nie podał adresu osoby poszkodowanej, przez co nie ma możliwości skontaktowania się z nią. Brak też trybu postępowania, poprzez które mógłby wezwać RPO do uzupełnienia tej informacji.

Stanowisko RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że Prezes UODO błędnie interpretuje przepisy i wszczęcie postępowania w tym przypadku byłoby dopuszczalne. Twierdzi także, że dopuszczenie do sytuacji, w której PUODO odmawia wszczęcia postępowania, byłoby znacznym ograniczeniem kompetencji RPO w postępowaniu administracyjnym. Sprawa została podjęta przez Rzecznika z urzędu, gdy wystąpiło podejrzenie o naruszeniu m.in. prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

RPO przytoczył orzecznictwo sądów administracyjnych, które jasno wskazywały jego zadanie – ochrona całokształtu praw i wolności człowieka i obywatela.

W związku z zaistniałą sytuacją RPO zaskarża postanowienie PUODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wnosi o jego uchylenie.

Źródło: Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    [fm_checkbox label=""]

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.