Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Lubowidza. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności i został on zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków.

Zatrzymanie

Krzysztofowi Z. pełnił funkcję burmistrza w miejscowości Lubowidz w powiecie żuromińskim. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura w Sieradzu postawiła mu już zarzuty.

– Zostały mu przedstawione zarzuty podania nieprawdziwych danych w złożonych przez niego oświadczeniach majątkowych. Zarzucono mu także przekroczenie uprawnień jako funkcjonariuszowi publicznemu, a także podanie nieprawdy w dokumentacji – powiedziała prokurator Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sieradzu.

Poza burmistrzem, prokuratura postawiła także zarzuty dwóm policjantom, których działalność może być związana z tą sprawą. Ich przedmiotem jest przekroczenie uprawnień. Co ciekawe, prokuratura zakłada, że grono podejrzanych może zostać poszerzone. 

Czynności burmistrza pełni aktualnie kierownik referatu kadr Ewa Szczepańska, która niedawno została powołana na zastępcę burmistrza.

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego 

31 marca mija termin na złożenie oświadczenia majątkowego m.in. przez członków korpusu służby cywilnej. Za niezłożenie oświadczenia majątkowego członek korpusu może stracić pracę. A za popełniony w nim błąd – oprócz odpowiedzialności dyscyplinarnej – grozi mu odpowiedzialność karna. 

Wskazany obowiązek wynika wprost z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zwana potocznie ustawą antykorupcyjną. 

Wzór formularza obowiązującego pracowników Służby Cywilne określa Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Za niezłożenie lub błędne złożenie członek korpusu służby cywilnej może ponieść odpowiedzialność prawną tj. dyscyplinarną lub karną. 

Na podstawie art. 114 ustawy o służbie cywilnej (dalej usc) może on zostać ukarany jedną z kar dyscyplinarnych. Do kar dyscyplinarnych zaliczamy: upomnienie, naganę, obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie więcej niż o 25 proc. przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy oraz kara wydalenia z pracy w urzędzie lub obniżenie stopnia. 

Warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 7 października 2015 r. (II PK 259/14, www.sn.pl), który omawia kwestie spóźnienia. Możemy w nim wyczytać, że „ już jednorazowe niezłożenie wymaganego oświadczenia majątkowego powoduje odpowiedzialność służbową (art. 13 ustawy antykorupcyjnej), w tym odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie obowiązków członka korpusu sc (art. 113 ust. 1 usc), która uzasadnia zastosowanie jednej z kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 114 tej ustawy”. Natomiast umyślne (oczywiście zawinione), uporczywe (permanentne) deliktowe niewykonywanie („sabotowanie”) obowiązku składania antykorupcyjnych oświadczeń majątkowych przez pracowników państwowej służby cywilnej, stanowi – zdaniem SN – ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych zagrożone rygorem adekwatnej odpowiedzialności pracowniczej za takie naruszenie (art. 9 ust. 1 usc w związku z art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy) bez konieczności wszczynania procedury dyscyplinarnej.

Odpowiedzialność karna

Należy zwrócić uwagę na to, że za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego grozić może odpowiedzialność karna. Wynika to wprost z art. 270 Kodeksu Karnego, który stanowi, że „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Paragraf trzeci typizuje czyn mniejszej wagi, który określa, gdzie karą może być ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. 

J. Jachimowicz w artykule “Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej” – Prokuratura i Prawo 2006 r. wskazuje, że wypadek mniejszej wagi zachodzi wtedy, gdy całokształt okoliczności przedmiotowych i podmiotowych, związanych z popełnieniem przestępstwa, ma charakter obiektywnie mniej karygodny (szkodliwy) niż przeciętnie przy popełnieniu podstawowego typu przestępstwa. Z tzw. wypadkiem mniejszej wagi w przypadku występku opisanego w art. 14 ustawy antykorupcyjnej mamy do czynienia, gdy podana w oświadczeniu bądź to o stanie majątkowym, bądź to o prowadzonej działalności gospodarczej nieprawda, nie ma większego znaczenia na tle całego oświadczenia, gdy różnica między rzeczywistym a podanym stanem rzeczy jest nieznaczna.

Na kim ciąży obowiązek składania oświadczeń?

Za portalem Rzeczpospolita, zgodnie z ustawą antykorupcyjną oświadczenia majątkowe składają osoby zajmujące stanowiska:

 • kierownicze w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, czyli stanowiska dyrektora generalnego, dyrektora departamentu (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału (jednostki równorzędnej);
 • kierownicze w urzędach terenowych organów rządowej administracji ogólnej, czyli stanowiska dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego;
 • kierownika urzędu i jego zastępcy – w urzędach terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
 • równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi wyżej;
 • inni niż wymienieni wcześniej członkowie korpusu sc zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz wszyscy urzędnicy sc, zajmujący inne niż wymienione wcześniej stanowiska.

Źródła: 

https://www.rp.pl/Urzednicy/303149987-Oswiadczenia-majatkowe-jakie-kary-groza-urzednikom.html

https://warszawa.tvp.pl/52750183/zarzuty-korupcyjne-wobec-burmistrza-lubowidza-grozi-mu-do-10-lat-wiezienia


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.