Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Branżowe centra umiejętności będą nowym rodzajem publicznej lub niepublicznej placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami.

Zmiany i regulacje dotyczące BCU wprowadza ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Weszła ona w życie 27 września br., natomiast część przepisów zacznie obowiązywać w terminach późniejszych. BCU będzie miało status placówki systemu oświaty na równi z innymi placówkami określonymi w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i w związku z tym większość regulacji dotyczących obecnie ujętych w tym przepisie placówek będzie miała zastosowanie do BCU.

Publiczne BCU będą mogły być zakładane i prowadzone przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek, o których mowa w art. 2 ust. 3–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj. powiat;
 • inne jednostki samorządu terytorialnego niż powiat po zawarciu stosownego porozumienia z powiatem;
 • osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, w tym również organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej, w zakresie której BCU będzie funkcjonowało i prowadziło swoją działalność, na podstawie zezwolenia powiatu jako właściwej jednostki samorządu terytorialnego, do której zadań własnych będzie należało zakładanie i prowadzenie BCU
 • ministra właściwego dla zawodu szkolnictwa branżowego.

Branżowe Centra Umiejętności będą prowadziły cztery rodzaje działalności:

 1. edukacyjno-szkoleniową, m.in. w postaci:
 2. branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i studentów, firmowanych i certyfikowanych przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie,
 3. przygotowania nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się,
 4. kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej,
 5. egzaminów zawodowych i egzaminów prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych,
 6. szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu;
 7. wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
 8. innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową,
 9. wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Źródło: gov.pl, Prawo.pl


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

  Zgłoś niesprawiedliwość

  Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
  interwencji prawnej napisz do nas.