Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Wyrokiem z 12 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Dariusza H. i Tomasza D. reprezentujących podmioty uczestniczące w wyprowadzaniu środków pieniężnych z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Przyznanie do winy

Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyli wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie artykułu 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary. Oskarżeni współpracowali w toku śledztwa z organami ścigania ujawniając istotne informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz okoliczności ich popełnienia.

Dariusz H. oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, przywłaszczenie wspólnie z innymi osobami środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania temu sądowi w łącznej kwocie ponad 12 mln zł oraz środków Centrum Zakupów dla Sądownictwa w łącznej kwocie ponad 50 tys. zł, i pranie brudnych pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

Sąd wymierzył Dariuszowi H. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 10 lat, z oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora sądowego. Co więcej orzekł karę grzywny 250 tys. zł, jednocześnie zaliczając na poczet grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

Ponadto wobec oskarżonego orzeczono środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody w części w kwocie 3 mln zł na rzecz Skarbu Państwa oraz w całości na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa w kwocie ponad 51 tys. zł. Został on także zobowiązany w okresie próby do powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uczestnictwa w obrocie z udziałem państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów dysponujących środkami publicznymi.

Z kolei Tomasz. D. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, przywłaszczenie wspólnie z innymi osobami środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania temu Sądowi w łącznej kwocie ponad 300 tys. zł oraz o pranie brudnych pieniędzy.

Sąd wymierzył Tomaszowi D. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, z oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Oskarżonemu wymierzona została również grzywna w wysokości 65 tys. zł oraz orzeczono wobec niego środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz Skarbu Państwa w części w kwocie ponad 154 tys. zł.

Sąd zasądził od oskarżonych koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa.

Pierwszy wyrok skazujący

Dariusz H. i Tomasz D. są pierwszymi skazanymi w sprawie wyprowadzania środków pieniężnych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok nie jest prawomocny.

Łącznie w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła 56 osób, którym zarzucono między innym przywłaszczenie środków pieniężnych na szkodę Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 34 mln zł, przyjmowanie korzyści majątkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.

Źródło: Prokuratura Krajowa


Zaloguj się aby dodać komentarz.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.