Archiwum aktualności

Aktualności Baza wiedzy

Czy RPO może żądać obrony osoby poniżanej przez patostreamerów? Sprawę rozstrzygnie WSA

Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskował do Prezesa UODO o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z publicznym udostępnieniem wizerunku osoby przez tzw. patostreamerów. Prezes UODO odmówił podjęcia działań. RPO postanowił złożyć skargę do WSA.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Szkolny fundusz socjalny – kto może z niego korzystać?

Szkoła ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Korzystać z niego mogą nie tylko nauczyciele i ich rodziny.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zrównanie zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zmienia przepisy w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Wysokość emerytury podstawowej zostanie wyrównana z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Waloryzacja wydatków komitetów wyborczych

Z przepisów kodeksu wyborczego wynika, że w przypadku inflacji przekraczającej 5 proc. minister finansów ma obowiązek podwyższenia limitów wydatków komitetów wyborczych. W 2023 r. spowoduje to wzrost kosztów budżetu państwa o 26 tys. zł.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Zmiana ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, który przedłożony został przez ministra cyfryzacji. Jakie rozwiązania zostały zatwierdzone?

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

15 nowych miast na mapie Polski

Pod koniec grudnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich 15 nowym burmistrzom. Które miejscowości zmieniły swój status?

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Utrudnienia w dostępie do zarchiwizowanej dokumentacji płacowej. Pismo RPO i odpowiedź Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące trudności w uzyskaniu zarchiwizowanej dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. Bez przedłożenia owych dokumentów w ZUS-ie obywatele pozbawieni są możliwości uzyskania należytych świadczeń emerytalnych.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

WSA odrzuca skargę na pismo PFR. Interwencja RPO

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego w ramach programu „Tarcza Finansowa” złożył skargę na działanie Polskiego Funduszu Rozwoju. WSA odmówił jej rozpoznania, twierdząc, że sprawa ma charakter cywilnoprawny.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów. Prośba o ustosunkowanie się Urzędu Marszałkowskiego

Gdy wykryto nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku…

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

[Publikacja] Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z monografią "Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej" wydanej pod redakcją naukową mgr. Tomasza Bojanowskiego w ramach projektu "Administracja pod kontrolą".

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Gmina powinna powiadomić obywatela o unieważnieniu dowodu osobistego

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi dotyczące braku informacji o unieważnieniu dowodu tożsamości. Według RPO na gminę powinien zostać nałożony obowiązek informowania obywatela o tego typu działaniach.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Aktualności Baza wiedzy

Nie można zakazać chorym wejścia na basen. Wyrok WSA

Rada Miejska w Morągu uchwaliła regulamin, w którym określiła zasady korzystania z tamtejszej pływalni. Znalazła się w nim m.in. regulacja dotycząca zakazu przebywania osób chorych na terenie basenu.

Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą
Dobra administracja - Administracja Pod Kontrolą

0 Koment.

Zapisz się na newsletter

    Zgłoś niesprawiedliwość

    Jeśli wiesz o zdarzeniu w Twoim samorządzie, które wymaga
    interwencji prawnej napisz do nas.